Specijalni kompresor za rad sa hidrauličkim čekićem pod vodom

Vaš bager možemo opremiti sa specijalnim kompresorom na hidraulički pogon, koji generira visok tlak zraka i omogućava siguran rad sa hidrauličkim čekićem pod vodom, bez straha da će voda prodrijeti u čekić.

Specijalna oprema za rad sa hidrauličkim čekićem pod vodom

Specijalni kompresor na hidraulički pogon, hidrauličnu snagu bagera transformira u kompresiran zrak pod visokim tlakom.
Prilikom uporabe čekića za rad pod vodom, ovaj tlak, koji se pomoću hidrauličkih cijevi dovodi u hidraulični čekić, potiskuje vodu i onemogućava njeno prodiranje u čekić. Specijalni kompresor veoma je jednostavan za uporabu i može se
montirati na praktično bilo koji stroj.

Komponente sustava, koji omogućava rad sa čekićem pod vodom

Na donjoj slici prikazane su komponente sustava:

1. Specijalni kompresor na hidraulički pogon koji generira visok tlak, montiran na bager.
2. Hidraulične cijevi, koje dovode zrak pod visokim tlakom u čekić.
3. Zrak pod visokim tlakom potiskuje vodu i omogućava nesmetan rad sa čekićem pod vodom.

komponente sustava za rad sa čekićem pod vodom

Različite mogućnosti uporabe specijalnih kompresora na hidraulički pogon

Odnos snaga–veličina kod specijalnih kompresora na hidraulički pogon je odličan. U većini slučajeva ovaj specijalni, kompaktni kompresor može zamijeniti stare, robusne kompresore, koje je potrebno vući po terenu, a glede na to da je montiran na nager, imate ga pri ruci u svakom trenutku.
Pouzdani specijalni kompresori na hidraulički pogon ne trebaju dodatno gorivo, a u poređenju sa klasičnim kompresorima, rade duže vremena sa dosta manje održavanja.

Područje uporabe specijalnih kompresora veoma je široko. Specijalni kompresori na hidraulički pogon generiraju snagu za rad pneumatičkih alata, vanjske opreme, za čišćenje zrakom pod visokim tlakom, itd.
Pogodni su i za zahtjevniju, profesionalnu upotrebu u kamenolomima, rudnicima, i sl.

specijalni kompresor vs obični kompresor

 

Siječanj, 2016.   

Donji video prikazuje rad sa hidrauličkim čekićem pod vodom.

Rad sa hidrauličkim čekićem pod vodom
Bager sa montiranim specijalnim kompresorom, prilikom rada sa pikhamerom pod vodom
Specijalni kompresor, koji omogućava rad sa čekićem pod vodom
Specijalni kompresor, koji omogućava rad sa čekićem pod vodom, montiran na bageru
Specijalni kompresor, koji omogućava rad sa čekićem pod vodom, montiran na bageru
Rad sa hidrauličkim čekićem pod vodom