Rabljeni strojevi

Broj radnih sati: 13 141h
Broj radnih sati: 2 268h
Broj radnih sati: 3 244h
Broj radnih sati: 2 456h
Broj radnih sati: 5 300h
Broj radnih sati: 4 980h
Broj radnih sati: 4 114h
Broj radnih sati: 10 578h
Broj radnih sati: 13 727h
Broj radnih sati: 14 401h
Broj radnih sati: 0h
Broj radnih sati: 0h
Broj radnih sati: 0h
Broj radnih sati: 0h
Broj radnih sati: 4 836h
Broj radnih sati: 0h
Broj radnih sati: 6 763h
Broj radnih sati: 16 239h
Broj radnih sati: 0h
Broj radnih sati: 0h
Broj radnih sati: 0h
Broj radnih sati: 7 282h
Broj radnih sati: 18 496h
Broj radnih sati: 10 518h
Broj radnih sati: 31 290h
Broj radnih sati: 12 000h
Broj radnih sati: 12 769h
Broj radnih sati: 50 340h
Broj radnih sati: 17 217h
Broj radnih sati: 19 702h
Broj radnih sati: 1 530h
Broj radnih sati: 6 500h
Broj radnih sati: 35 188h
Broj radnih sati: 17 668h
Broj radnih sati: 13 725h
Broj radnih sati: 5 000h
Broj radnih sati: 850h
Broj radnih sati: 9 747h
Broj radnih sati: 8 935h
Broj radnih sati: 7 500h
Broj radnih sati: 6 353h
Broj radnih sati: 10 300h
Broj radnih sati: 17 415h
Broj radnih sati: 8 597h
Broj radnih sati: 3 000h
Broj radnih sati: 0h
Broj radnih sati: 6 000h
Broj radnih sati: 7 021h
Broj radnih sati: 17 113h
Broj radnih sati: 6 488h
Broj radnih sati: 2 229h
Broj radnih sati: 4 554h
Broj radnih sati: 518h
Broj radnih sati: 0h
Broj radnih sati: 1 800h
Broj radnih sati: 1 210h
Broj radnih sati: 10 200h
Broj radnih sati: 907h
Broj radnih sati: 8 142h
Broj radnih sati: 9 588h