Technical data: 
Kapacitet vilica (par)
20 - 100 tona
(moguća je izrada vilica različitih kapaciteta)
Heavy Duty
Ojačane, specijalne vilice za teške terete
Photo gallery: 
Vilice za kamene blokove - Balavto proizvodnja
Specijalne Heavy Duty Vilice za utovarivače
Specijalne Vilice za utovarivače Volvo
Specijalne fiksne vilice za utovarivače CAT
heavy duty vilice po meri
Specijalne fiksne vilice za kamen za utovarivače
Izrada vilica za sve vrste utovarivača - po mjeri
Vilice za kamen u kamenolomu
Vilice za kamene blokove za utovarivače - za rad u kamenolomu
Vilice za kamen predstavljaju odlično oruđe za rad u kamenolomu
Specijalne fiksne vilice za kamen za utovarivače  - Balavto proizvodnja
Specijalne fiksne vilice za kamen za utovarivače  - Balavto proizvodnja
Specijalne fiksne vilice za kamen za utovarivače  - Balavto proizvodnja
Heavy Duty vilice za teške terete (kamene blokove) za utovarivač Volvo L350F. Kapacitet viljuški 80 tona. Balavto proizvodnja priključaka
Heavy Duty vilice za teške terete za utovarivač Volvo L350F. Kapacitet vilica 80 tona. Balavto proizvodnja priključaka
Heavy Duty vilice za teške terete za utovarivač Volvo L350F. Kapacitet vilica 80 tona. Balavto proizvodnja priključaka
Video: 

VILICE ZA KAMENE BLOKOVE
Za utovarivače

Specijalne vilice za utovar kamenih blokova. Heavy Duty (ojačane) vilice, specijalno su napravljene za teške terete i predstavljaju odličan alat za radove u kamenolomima. 
Viljuške su fiksne - nema pomicanja u levo/desno.

Viljuške za kamene blokove za utovarivače Viljuške za kamene blokove Viljuške za kamene blokove   

Vilice za kamene blokove prikazane na ovoj stranici, imaju kapacitet  (nosivost) od 48, 60 i 80 tona, ali mi možemo izraditi i veće ili manje vilice, za sve vrste utovarivača. 
Element za priključivanje vilica, isto tako izrađuje se po meri u skladu sa sustavom priključivaja na utovarivaču.