Photo gallery: 
iskopno - nagibna korpa (žlice) za bagere
Iskopno - nagibna korpa (žlice) za bagere po mjeri
Balavto Iskopno - nagibne korpa (žlice) za bagere
Element za priključivanje na korpi izrađujemo po mjeri
iskopno - nagibne žlice za Volvo bagere
Proizvodnja iskopno - nagibne žlice za bagere
Balavto proizvodnja
Ojačana (Heavy Duty) iskopno - nagibna žlica za bagere
iskopno - nagibna žlica za CAT bagere
Element za priključivanje na žlici izrađujemo po meri u skladu sa sustavom priključivanja na bageru
Specijalne iskopno - nagibne žlice za bagere
Specijalne iskopno - nagibne žlice za bagere: kopanje i nagibanje
Ojačana (Heavy Duty) iskopno - nagibna korpa za bagere
iskopno - nagibna korpa za Daewoo bagere
iskopno - nagibna kašika za Takeuchi bagere

ISKOPNO - NAGIBNA KORPA ZA BAGERE
Specijalna korpa

Iskopno nagibna korpa (žlica) za bagere je namijenjena kopanju, sa mogućnošću nagibanja u desno i lijevo.
To predstavlja veliku prednost tokom radova kopanja, jer vam omogućava kopanje, ne samo sa ravno postavljenom korpom, nego i sa korpom, koja je nagnuta za 40 stupnjeva.
Mehanizam nagibanja omogućava nagibanje korpe za 40 ° (desno/lijevo)

Iskopno - Nagibna korpa ujedno je i šira od klasičnih iskopnih korpi, što omogućava izvođenje radova ravnanja (niveliranja).

 
Zbog svoje širine, primjerna je za radove ravnanja

 

 

Ojačana (Heavy Duty) iskopno - nagibna korpa

Iskopno-nagibna korpa može biti proizvedena u standardnoj ili ojačanoj (Heavy Duty) verziji. Heavy Duty korpa specijalno je napravljena za rad u težim uvjetima.


Možemo napraviti izkopno-nagibne korpe za sve vrste bagera.
Element za priključivanje na korpi isto tako napravljen je po mjeri u skladu sa vašim bagerom, odnosno vrstom spojke, koju koristite.