Hidraulički grajfer BG8

Hidraulički grajfer BG8 za mini bagere

Grajfer BG8 je namijenjen za uporabu na manjim bagerima (5-8 tona). 
Ovaj mali grajfer, najčešće se korist za: klasično grabljenje - rukovanje materijalima (za kamen, drvo, željezo...), za otpadni materijal, za postavljanje kamena (izrada potpornih zidova), i sl.
 
Proizvodimo ih u skladu u potrebama stranke, a moguće su 3 različite verzije grajfera BG8:
grajfer za mini bager
1. Grajfer BG8 bez rotatora (za Tiltrotator)
mali grajfer
2. Grajfer BG8 sa rotatorom
grajfer za bagere od 5-8 tona
3. Grajfer BG8 sa visećim rotatorom

1. Grajfer BG8 bez rotatora (namijenjen za korištenje sa rototiltom)

Hidraulički grajfer BG8 može biti dostavljen kao samostalna jedinica i priključen direktno na ploču za priključivanje na bageru.
Djelovanje: klasično grabljenje i rukovanje različitim materijalom: kamen, drvo, željezo, otpad...
Efikasnost ovakvog grajfera, može se povećati dodavanjem ROTOTILTA, koji predstavlja neke vrste zglob, odnosno fleksibilan spoj između bagera i grajfera. Tiltrotator omogućava neograničenu rotaciju i nagibanje do 40 stepeni u desno/lijevo. 
Delovanje: 360°rotacija, 40° nagibanje, grabljenje i rukovanje različitim materijalom: kamen, drvo, gvožđe, otpad...

Više o grajferu BG8 sa montiranim ROTOTILTOM pročitajte - ovdje.

Grab BG8 sa Tiltrotatorom

2. Grajfer BG8 sa rotatorom

U hidraulički grajfer BG8 moguće je ugraditi specijalni  ROTATOR (rotaciona glava).
Rotatoro omogućava neograničenu rotaciju grajfera
podnosi velika osovinska i prečna opterećenja i osigurava normalno djelovanje grajfera
Djelovanje: 360°rotacija i grabljenje (kamen, drvo, željezo, otpad, i sl... ).

Više o grajferu BG8 sa ugrađenim ROTATOROM pročitajte - ovdje.

 

Grab BG8 with Rotator

3. Grajfer BG8 sa visećim rotatorom

Specijalni, viseći Rotator isto tako može biti integriran u Grajfer BG8.
Viseći Grajfer BG8 namijenjen je za uporabu u situacijama gdje precizno rukovanje nije neophodno i predstavlja odlično oruđe prillikom rada sa otpadnim materijalom na otpadima, drvetom i sl..
grajfer bg8 sa visećim rotatorom
Grajfer BG8 za mini bagere
Grajfer BG8 za mini bagere
Grajfer BG8 za mini bagere sa rotatorom
Grajfer BG8 za mini bagere sa ugrađenim rotatorom
bg8 grajfer, postavljanje kamena
Grab BG8 - postavljanje kamena
grajferi za bagere Cat
Grajferi BG8 poizvedeni na Balavtu