Hidraulički grajfer BG16

Hidraulički grajfer BG16 

Hidraulički grajfer BG16 namijenjen je za korištenje na bagerima od 16 - 23 tone.
Koriste se za: klasično grabljenje - rukovanje materijalom (kamen, drvo, željezo..), za sortiranje materijala na otpadima i tokom radova rušenja, za postavljanje kamena (izrada potpornih zidova), itd.
 
Proizvodimo ih u skladu sa potrebama stranke i moguće ga je izraditi u 3 različite verzije:

 

grajfer za bagere
1. Grajfer BG16 bez rotatora (sa montiranim rototiltom)
grajfer sa rotatorom
2. Grajfer BG16 sa rotatorom
viseći grajfer
3. Grajfer BG16 sa visećim rotatorom

1. Grajfer BG16 bez rotatora (namijenjen za upotrebu sa rototiltom)

Hidraulički grafer BG16 biti dostavljen kao samostalna jedinica i priključen direktno na ploču za priključivanje na bageru.
Djelovanje: klasično grabljenje i rukovanje različitim materijalom: kamen, drvo, gvožđe, otpad...
 
Efikasnost ovakvog grajfera, može se povećati dodavanjem ROTOTILTA, koji predstavlja neke vrste zglob, odnosno fleksibilan spoj između bagera i grajfera. Tiltrotator omogućava neograničenu rotaciju i nagibanje do 40 stupnjeva u desno/lijevo. 
Djelovanje: 360°rotacija, 40° nagibanje, grabljenje i rukovanje različitim materijalom: kamen, drvo, željezo, otpad...
 

 

grejfer

2. Grajfer BG16 sa ugrađenim rotatorom

U hidraulički grajfer BG16 moguće je ugraditi specijalni  ROTATOR (rotaciona glava).
Rotator omogućava neograničenu rotaciju grajfera, podnosi velika osovinska i prečna opterećenja i osigurava normalno djelovanje grajfera. 
Djelovanje: 360°rotacija i grabljenje (kamen, drvo, eljezo, otpad, i sl... ).

 

grajfer za bagere O&K

3. Grajfer BG16 sa visećim rotatorom

Specijalni, viseći Rotator isto tako može biti ugrađen u Grajfer BG16.
Viseći Grajfer BG13 namijenjen je za upotrebu u situacijama gdje precizno rukovanje nije neophodno i predstavlja odlično oruđe prillikom rada sa otpadnim materijalom na otpadima, drvetom i sl..


 

viseći grajfer za drva
Grajfer BG16 za bagere
Grajfer BG16 (bez rotatora) direktno priključen na bager (Opcija 1.)
klešta za bager CAT
Grajfer BG16 (bez rotatora) sa montiranim rototiltom (Opcija 1.)
grajfer za bagere Volvo
Grajfer BG16 sa ugrađenim rotatorom (Opcija 2.)
viseći grajfer
Grajfer BG16 sa visećim rotatorom za slaganje drva
proizvodnja grajfera za bagere
Proizvodnja grajfera za bagere na Balavtu