Hidraulički grajfer BG13

Hidraulički grajfer BG13 

Hidraulički grajfer BG13 namijenjen je za korištenje na bagerima od 12 - 16 tona.
Često se koriste za: klasično grabljenje - rukovanje materijalom (kamen, drvo, gvožđe..), za sortiranje materijala na otpadima i tokom radova rušenja, za postavaljanje kamena (izrada potpornih zidova), itd.

Proizvodimo ih u skladu sa potrebama stranke i moguće ga je izraditi u 3 različite verzije:
grajfer za bager
1. Grajfer BG13 bez rotatora (za rototilt)
grajfer, kliješta za bager
2. Grajfer BG13 sa rotatorom
viseći grajfer
3. Grajfer BG13 sa visećim rotatorom

1. Grajfer BG13 bez rotatora (namenjen za korištenje sa rototiltom)

Hidraulički grafer BG13 biti dostavljen kao samostalna jedinica i priključen direktno na ploču za priključivanje na bageru.
Djelovanje: klasično grabljenje i rukovanje različitim materijalom: kamen, drvo, željezo, otpad...

Efikasnost ovakvog grajfera, može se povećati dodavanjem ROTOTILTA, koji predstavlja neke vrste zglob, odnosno fleksibilan spoj između bagera i grajfera. Tiltrotator omogućava neograničenu rotaciju i nagibanje do 40 stepeni u desno/lijevo. 
Djelovanje: 360°rotacija, 40° nagibanje, grabljenje i rukovanje različitim materijalom: kamen, drvo, željezo, otpad...

Više o grajferu BG13 sa montiranim rototiltom, proćitajte - ovdjje.

2. Grajfer BG13 sa rotatorom

U hidraulički grajfer BG13 moguće je ugraditi specijalni  ROTATOR (rotaciona glava).
Rotator omogućava neograničenu rotaciju grajfera, podnosi velika osovinska i prečna opterećenja i osigurava normalno djelovanje grajfera. 
Djelovanje: 360°rotacija i grabljenje (kamen, drvo, gvožđe, otpad, i sl... ).

Više o grajferu BG13 sa rotatorom pročitajte - ovdje.

 

3. Grajfer BG13 sa visećim rotatorom

Specijalni, viseći Rotator isto tako može biti integriran u Grajfer BG13.
Viseći Grajfer BG13 namijenjen je za uporabu u situacijama gdje precizno rukovanje nije neophodno i predstavlja odlično oruđe prillikom rada sa otpadnim materijalom na otpadima, drvetom i sl..

 

grajfer
Grajfer BG13 bez rotatora (Opcija 1.)
Grajfer sa rototiltom
Grajfer BG13 sa montiranm rototiltom (Opcija 1.)
hidraulički grajfer
Grajfer BG13 sa rotatorom (opcija 2.)
grajfer, kliješta za bager
Grajfer BG13 sa visećim rotatorom (Opcija 3.)