Photo gallery: 
Metle za utovarivače - bez kontejnera
Metle za utovarivače - sa kontejnerom
Metle za utovarivače Volvo
Metle za utovarivače za metenje većih kompleksa, gradilišta...
Metle za utovarivače za metenje snijega
Metle za utovarivače sa kontejnerom za otpad
Metle za mini utovarivače
Metle za kombinirke
Metle za utovarivače - Balavto prodaja priključaka
Video: 

METLE ZA UTOVARIVAČE

Opremite vaš utovarivač sa učinkovitim priključkom za metenje: cesti, različitih radnih površina, dvorišta većih kompleksa, industrijskih objekata, različitih otpadnih materijala, snijega, piljevine, itd...

Na raspolaganju su dvije verzije metli:

 • Metle bez kontejnera
  Metla je primjerna za metenje površina, gdje nije potrebno sakupljanje komadića otpadnog metrijala. Priključak može biti opremeljen sa rezervoarom za vodu i vodenim raspršivačem, što umanjuje nastanak prašine prilikom metenja. 
  Metla je na utovarivač priključena pomoću ploče za brzo mijenjanje priključaka, a hidraulične cijevi su preko brze spojnice priključene na treću hidrauličnu funkciju.
   
 • Metle sa kontejnerom
  Metla sa kontejnerjom omogućava metenje i istvremeno sakupljanje otpadaka. 
  Priključak može biti opremeljen sa dodatnom metlom sa strane, koja može biti montirana na lijevoj, desnoj ili obije strane.

Kontakt osoba: David Puc
tel: +386 5 365 99 00
gsm: +386 41 265 752
email: david@balavto.si

Lijevo možete pogledati primjere rada sa metlom za utovarivače: