Photo gallery: 
Ruka za manipuliranje materijalima za utovarivače
Ruka za manipuliranje materijalima za utovarivače Volvo
Ruka za manipuliranje materijalima za utovarivače, specijalni priključci
Volvo L180G specijalni priključci
Volvo loader big bag handling arm

RUKA (GRANA) ZA MANIPULIRANJE MATERIJALIMA
za utovarivače

 
Ruka (grana) za utovarivače najčešće se rabi tamo gdje je teret nad ili pod nivoom utovarivača, ili ako je prisutna neka prepreka, koju je potrebno izbjeći.
Pomoću nje se često vrše radovi postavljanja cijevi, i sl.
 
                                          material handling arm
 
Ova vrsta ruke (grane) ima dva teleskopska dijela sa ugrađenim mehaničkim sustavom zaustavljanja, koji spriječava preveliko istezanje. 

material handling arm material handling arm for loader