Technical data: 
Rotacija
Neograničena (360°)
Nagibanje
do 40° u desno/lijevo
Photo gallery: 
Rototilt za bagere Volvo
Grajfer priključen na bager preko rototilta
Rototilt za bagere Cat
Rototilt za bagere Komatsu
Rototilt za mini bagere
Video: 

ROTOTILT

Možemo reći da rototilt predstavlja neke vste zglob bagera odnosno izvanredno funkcionalnu vezu između ruke bagera i priključka. Omogućava neograničenu rotaciju priključka (360°) spojenog na njega i nagibanje za 40° u dva smijera.
 
Primjeran za različite vrste radova: 
 • Kod zaključnih radova na zemlji
 • U kombinaciji sa grajferom primjeran je prilikom postavaljanja kamenja i izrade kamenih potpornih zidova.
 • Vrlo praktičan je prilikom radova na željezničkim prugama (omogućava lakše manevriranje na ograničenom porostoru), gdje je stroj postavljen na prugu.
 • U kombinaciji sa kliještama predstavlja praktično oruđe za pomoć prilikom šumarskih radova.
 • U kombinaciji sa rezačem za asfalt  često se koristi prilikom radova na cestama.

        Engcon rototiltEngcon tiltrotator neograničena rotacija

Prednosti:
 • Omogućava kombinaciju rotacije priključka za 360° i nagibanja u lijevo ili desno za 40°.
 • Poveća funkcionalnost stroja.
 • Potrebno manje prostora za manevriranje strojem.
 • Poveća se domet priključka.
 • Poveća se preciznost rada.
 • Zamijeni funkciju nagibne planirne korpe sa dodatnom mogućnošću rotacije i priključivanja različitih vrsta priključaka, kao što su grajferi, kliješta, vibro-ploče, rezači asfalta, produžeci grane ...
Kod nas mžete nabaviti rototilte za sve vrste bagera.
Javite nam se direktno za više informacija.